Kormány információ - Otthonteremtés

Új otthonteremtési program

Új otthonteremtési program

A magyar kormány 2016. január elsején elindította új otthonteremtési programját. A cél az, hogy minden magyar ember saját lakáshoz, vagy házhoz jusson, megfizethető áron. Az új program a kormány szándéka szerint a gyermekvállalást is ösztönzi.


Az otthonteremtési program legfontosabb elemei a vissza nem térítendő családi otthonteremtési kedvezmény, a három gyermeket vállalóknak szóló 10 millió forintos állami támogatású hitel, a lakásáfa csökkentése, az építési szabályok egyszerűsítése és a Nemzeti Otthonteremtési Közösségek létrehozása.

Bővült a családi otthonteremtési kedvezmény

Január 1-től még kedvezőbb feltételekkel igényelhető a tavaly bevezetett vissza nem térítendő lakáscélú támogatás, a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK). A három- vagy többgyermekesek 10 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kaphatnak új lakás építéséhez vagy vásárlásához. A 10 milliós támogatás a korábbi kedvezményrendszerhez képest átlagosan hatszoros emelést jelent.

A három- vagy többgyermekesek a fenti támogatás mellett még 10 millió forintos állami támogatású, alacsony kamatozású hitelt is igényelhetnek. Ezen támogatott hitel esetén a fizetendő kamat mértéke nem haladhatja meg a 3 százalékot. A kamattámogatás maximális időtartama 25 év, és legfeljebb 10 millió forint kölcsönösszegig igényelhető.

Az új lakást építő vagy vásárló egy- vagy kétgyermekes családok esetében szintén jelentősen emelkedik a támogatás mértéke. Az egygyermekes családok 600 ezer forint, a kétgyermekes családok 2,6 millió forint vissza nem térítendő forráshoz juthatnak. A növekedés az új lakásoknál egy gyermek esetén 10 százalékos, két gyermek esetén azonban már legalább kétszeres, de akár két és félszeres is lehet. Három gyermek esetén a kedvezmény legalább az eddigi összeg négyszeresére, de akár több mint nyolcszorosára is nőhet. A kedvezményt a családok akkor is igénybe vehetik, ha már van a tulajdonukban lakás. A támogatásból megvásárolt ingatlanban ugyanakkor az igénylőknek életvitelszerűen kell tartózkodniuk, ezt a lakcímkártya másolatával kell igazolni.

A használt lakóingatlanok vásárlása vagy bővítése esetén járó CSOK alapösszege a két vagy többgyermekes családok esetén legalább 10 százalékkal emelkedik. A támogatási rendszer is egyszerűbbé, áttekinthetőbbé válik. Utóbbi célt szolgálja, hogy a lakóingatlanok energiahatékonysági szintjét a jövőben nem kell figyelembe venni a kedvezmény összegének megállapításánál. A kedvezményrendszert azzal is bővítette a kormány, hogy eltörölte a támogatható ingatlanokra előírt 160 négyzetméteres felső mérethatárt.

Családi otthonteremtési kedvezmény

27-ről 5 százalékra csökkent a lakásáfa

2016-tól négy éven keresztül 5 százalék lesz az új lakások áfája. Ha valaki mások által épített ingatlant vásárol, akkor a korábbi 27 százalékos helyett már csak 5 százalékos áfakulcsot kell alkalmazni. Magánépítkezés esetén értelemszerűen az építkezés során keletkezett számlák áfatartalmát lehet visszaigényelni, maximum 5 millió forint erejéig. Mindkét megoldás azt a célt szolgálja, hogy lényegesen kevesebbe kerüljön egy lakás, illetve egy ház építése.

Ami az új lakások építésének kedvezményes áfáját illeti, eddig Európában a leggálánsabb rendszer Lengyelországban működött. A magyar megoldás még ennél is kedvezőbb, hiszen míg Lengyelországban a legalacsonyabb áfakulcs 7 százalékos, Magyarországon az áfakulcs mértéke 5 százalék. A kedvezményes áfakulcs a legfeljebb 150 négyzetméteres lakások, illetve a legfeljebb 300 négyzetméteres házak esetén alkalmazható.

Ha valaki magánépítkezőként saját maga szerzi be a szükséges anyagokat, és bízza meg a különböző szakembereket, legfeljebb 5 millió forintos áfa-visszatérítésre jogosult. Ha a lakás felépítésére az építtető magánszemély olyan kivitelezőnek ad megbízást, aki vállalja az ingatlan használatbavételre és ingatlannyilvántartási bejegyzésre alkalmas állapotban való átadását a megrendelő részére, akkor ez ingatlanértékesítésnek minősül. Ingatlanértékesítés esetében a kedvezményes 5 százalékos adókulcs alkalmazandó, adó-visszatérítési támogatás azonban nem igényelhető.

Így csökken a lakásáfa
27%
27%

Bürokráciacsökkentés az építkezéseknél

A kormány célja, hogy a bürokrácia csökkentésével is segítse az otthonteremtést. Éppen ezért 2016-tól a 300 négyzetméter alatti ingatlanoknál nem kell építési engedélyt kérni, mindössze bejelentési kötelezettség áll fenn. Ezzel együtt az építtetőnek vagy az általa felkért szakembernek vállalnia kell azt, hogy az érvényes építési szabályzatokat betartják. 15 nappal a bejelentést követően elkezdődhet az építkezés. A használatbavételi engedélyek kiadása 160 négyzetméterig ingyenes lesz.

Nemzeti Otthonteremtési Közösség

A kormány az új lakások építését a Nemzeti Otthonteremtési Közösség létrehozásával is támogatni kívánja. Jelenleg a lakástakarék-pénztárakban csaknem egymillió embernek van megtakarítása, és a költségvetés évi 50 milliárd forinttal támogatja működésüket. A jelentős állami támogatás ellenére azonban alig épülnek új lakások. Az új intézmény, a Nemzeti Otthonteremtési Közösség a lakástakarékok versenytársaként az angol building society mintájára működne, kifejezetten az új lakások építésének finanszírozására.

A kormány tervei szerint a Nemzeti Otthonteremtési Közösség, illetve az ott elhelyezett megtakarítások a lakástakarékokhoz hasonlóan állami támogatást élveznek majd. Azoknak, akik belépnek e közösségekbe, legalább tíz, legfeljebb tizenöt éven belül lakáshoz kell jutniuk, miközben a megtakarításokból folyamatosan építeni és értékesíteni kell majd új lakásokat is. A Nemzeti Otthonteremtési Közösségekre szigorú törvényi szabályok vonatkoznak majd, működésüket a pénzügyi szervezeteket felügyelő Magyar Nemzeti Bank fogja ellenőrizni. 2016 a Nemzeti Otthonteremtési Közösségeknél valószínűleg még csak az elindulás éve lesz, az érdemi működés 2017-ben kezdődhet meg.


Az otthonteremtési program az olcsóbb otthonteremtés lehetősége mellett hozzájárul a magyar gazdaság növekedéséhez és a munkahelyteremtéshez is. A program bevezetésével végleg lezárhatunk egy olyan időszakot, amelyet a devizahitelek, az eladósodás, és az új lakásépítések alacsony száma jellemzett. Ez volt a korábbi szocialista kormányok egyik legsúlyosabb öröksége. Az új magyar otthonteremtési konstrukció más uniós tagországok számára is követendő példa lehet.

A magyar kormánynak az a célja, hogy minden magyar család minél olcsóbban saját tulajdonú lakáshoz jusson. A kormány álláspontja az, hogy erős és sikeres családok nélkül nincs erős és sikeres ország. A kormány a negatív demográfiai folyamatokat nem bevándorlással, hanem a magyar családok támogatásával kívánja megfordítani.

Hol lehet igényelni a CSOK-ot?

A CSOK-ot azoknál a bankoknál lehet igényelni, amelyek erre a kormánnyal szerződtek.

Mekkora a maximálisan igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény és az államilag támogatott hitel összege?

Azoknak a házaspároknak, akik 3 gyermeket vállalnak, a maximális családi otthonteremtési kedvezmény összege 10 millió forint. További 10 millió forint államilag támogatott hitelre jogosultak, amelynek kamata nem haladhatja meg a 3 százalékot. Ez a konstrukció jár azoknak is akik házastársak, élettársak, vagy egyedülállók és már 3 gyermeket nevelnek.

Hány év alatt kell visszafizetni az államilag támogatott lakáshitelt?

Az államilag támogatott hitelt 3 gyermek esetén maximum 25 év alatt kell visszafizetni.

Minimum mekkora ingatlant kell vásárolni annak, aki 3 gyerek után veszi fel a CSOK-ot?

Három gyermek, illetve 3 vállalt gyermek után járó CSOK esetén az építeni kívánt, vagy vásárolt új lakás hasznos alapterülete legalább 60 négyzetméter, családi ház esetén legalább 90 négyzetméternek kell lennie.

Aki már vett fel CSOK-ot vagy „Szocpolt”, az is igényelhet új lakásra vonatkozó CSOK-ot?

Igen, azonban csak a két összeg különbözetét kaphatja meg.

Kiadható-e az újonnan vett ingatlan?

Nem, a CSOK-kal vásárolt új ingatlanban életvitelszerűen kell élni.

Milyen személyi feltételeknek kell megfelelni azoknak, akik a 10+10 millió forintos kedvezménnyel kívánnak élni?

A CSOK igénybevételéhez megállapított általános feltételeken túl vannak speciális szabályok is. Ilyennek minősül például, hogy 180 nap munkaviszonnyal és két év egészségügyi biztosítással kell rendelkezni (külföldi munkavállalás és a külföldi biztosítás is beleérthető).

Örökbefogadás esetén is jár-e a támogatás?

Igen, az örökbefogadás nem kizáró ok a CSOK igénybevételéhez.

Vannak-e életkori korlátozások a CSOK igénylésénél?

Az emelt összegű CSOK igénylésekor az egyik házastársnak fiatalabbnak kell lennie 40 évnél abban az esetben, ha a házaspár előre vállalt gyermeket a háromgyermekes családdá válás érdekében. Azok is igényelhetik a CSOK-ot, akik elmúltak 40 évesek, és 3 vagy több gyermekük van. A gyermekeknél feltétel a legfeljebb 20 éves életkor, illetve ha felsőoktatási intézményben tanuló gyermekről van szó, akkor a legfeljebb 25 éves életkor.

Folyamatban lévő építkezésre már felvettek CSOK-ot. Igényelhető-e az új CSOK ugyanerre a folyamatban lévő építkezésre?

Igen, abban az esetben, ha az ingatlanra nincs még használatba vételi engedély.

Ha később mégsem tudott 3 gyereket vállalni, milyen feltételekkel kell visszafizetnie a támogatást?

Amennyiben az igénylő önhibájából nem tudta teljesíteni határidőben vállalt gyerekszámot, abban az esetben a 3 gyermek, illetve 3 vállalt gyermek után járó CSOK összegét (illetve a ténylegesen meglévő gyermekek száma alapján a különbözetet) 60 napon belül vissza kell fizetnie, a jegybanki alapkamat ötszörösének megfelelő büntető kamattal terhelten. Ha a házaspár a CSOK igénybevételét követően elválik, akkor a támogatás utáni visszafizetési kötelezettsége a CSOK-ból vásárolt lakás eladásából származó bevétel bírósági határozat szerinti vagy a közöttük létrejött házassági vagyonmegosztási szerződésben rögzített arányban terheli. Amennyiben a házasságot felbontó jogerős bírósági határozat vagy a házassági vagyonmegosztási szerződés alapján az egyik fél a másik féltől megszerzi a CSOK igénybevételével épített vagy vásárolt lakás tulajdonjogát, és valamennyi gyermek elhelyezésére a lakás tulajdonjogát megszerző félnél kerül sor, a tulajdoni részét elidegenítő volt házastársat visszafizetési kötelezettség nem terheli.

Már építés alatt álló ingatlanra is érvényesíthető-e az áfacsökkentés?

Ha a vevő a kedvezményes 5 százalékos adómértékkel adózó lakóingatlan-értékesítéshez kapcsolódóan 2016. január 1. napját megelőzően fizet előleget, az előleg után a 2016. január 1. napját megelőzően hatályos rendelkezések értelmében 27 százalékos adómértékkel kell az adót megállapítani. Amennyiben a felek nem rendelkeztek kifejezetten az áfáról, a bírósági gyakorlat értelmében a megállapított ellenértéket úgy kell tekinteni, hogy az az áfa összegét is tartalmazza. Amennyiben az ellenérték áfával növelt ár (bruttó ár), ebben az esetben a bruttó (áfával növelt) árból kell az előleg bruttó (áfát is tartalmazó) összegét levonni, majd a különbözetre jutó adót az új adómérték (5 százalék) alkalmazásával, felülről számolva (4,76 százalék) kell megállapítani, mivel a kivonás eredményeként kapott összeg is bruttó összeg.

Saját építésnél mekkora összegig igényelhető vissza az áfa?

Az, aki saját maga építkezik, az építkezés számlákkal bizonyított költségeit legfeljebb 5 millió forintig visszaigényelheti.

Mikor nem szükséges építési hatósági engedélyeztetés?

Amennyiben az új lakóház nem éri el a 300 négyzetmétert, elegendő az építési hatóságnak tett bejelentés is. Ez esetben nem kell sem eljárási illetéket, sem igazgatási szolgáltatási díjat fizetni.

Hány év alatt kell elkészülnie az új háznak?

Az otthonteremtési program által támogatott új háznak 10 év alatt kell elkészülnie. Amennyiben 10 évig nem készül el a tervezett ingatlan, automatikus bontási kötelezettség keletkezik.

Csökken a személyi jövedelemadó

Csökken a személyijövedelemadó

Magyarország már eddig is Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadó (szja) kulcsát alkalmazta. Az szja mértéke január elsejével tovább csökkent, 15 százalékra.

0%
0%
0%

A személyi jövedelemadó újabb csökkentése minden dolgozó állampolgárt érint. Egy kétkeresős, átlagjövedelemmel rendelkező család éves bevétele több mint 56 ezer, két minimálbért kereső esetén 25 ezer forinttal nő. Az adókulcs mérséklésének köszönhetően több mint 4 millió magyar embernek marad több fizetés a zsebében. Ez átlagosan személyenként évi közel 30 ezer forint többletet jelent.

A kormány továbbra is elkötelezett az adócsökkentés politikája mellett. Filozófiája szerint a munkát minél alacsonyabb mértékben szabad csak adóztatni, az adót pedig akkor kell kivetni, amikor az emberek a jövedelmüket elköltik. Ezzel egyre több embernek éri meg segély helyett a munkát választani. A kormány célja az, hogy a magyarok fizessék Európában a legalacsonyabb személyi jövedelemadót.

Nő a családiadókedvezmény

Idén tovább erősödik a családtámogatási rendszer, amely a magyar gazdasági modell egyik legfontosabb pillére. Ennek részeként 10000-ről 12500 forintra nőtt a kétgyermekes családok gyermekenkénti adókedvezménye. Ezt követően az adókedvezmény összege 2019-ig fokozatosan, lépésről lépésre a duplájára növekszik.

A kétgyermekesek adókedvezményének bővítése 350 ezer családot érint, ennek köszönhetően egy kétgyermekes család éves jövedelme akár 60 ezer forinttal is nőhet. 2016-ban is adókedvezményben részesülnek a fiatal házasok, melynek összege továbbra is havi 5000 forint lesz, és 2 évig jár majd.

A családi adókedvezmények segítségével a kormány számításai szerint 2011 és 2016 között mintegy 1300 milliárd forint marad a magyar családok zsebében. Mindenki saját maga dönthet arról, hogy hány gyermeket vállal, de az társadalmilag vállalható, hogy akinek több gyereke van, azt az állam nagyobb mértékben támogatja.

A kormány célja az, hogy Magyarország családbarát ország legyen. Az adókedvezmények bővítése is ezt a célt szolgálja.

Nő a családi adókedvezmény
10 000 FT
12 500 FT
15 000 FT
17 500 FT
20 000 FT